Coaching

Heeft u behoefte aan intensieve begeleiding bij het aanpakken van het voedingspatroon van uw kind of uw gezin? Dan zou coaching goed kunnen passen. Een coachtraject vindt altijd plaats op het tempo en de manier die bij u en uw kind(eren) past. Voorafgaand aan een coachtraject zal worden overlegd hoe de coaching het beste kan worden vormgegeven.  

De coaching wordt verzorgd door Florentine van der Schrieck. Zij is geaccrediteerd leefstijlcoach en voedingsdeskundige en heeft een achtergrond in de psychologie van gezondheidsgedrag. Tijdens een coachtraject van Happy Health zal altijd aandacht zijn voor de redenen achter bepaalde keuzes en de persoonlijke situatie en voorkeuren. Zeker bij kinderen is dit van belang. Lange termijn doelen - zoals gezondheid - is op jonge leeftijd een lastig te bevatten begrip. Kinderen zijn snel geneigd voor iets met korte termijn winst te kiezen, zoals iets lekkers of iets leuks. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en hierop in te spelen, kunnen veranderingen gradueel worden geintroduceerd en kan worden toegewerkt naar blijvende gedragsverandering. Met als ultiem doel het creëren van gezonde gewoontes die tot in de lengte van dagen zullen worden volgehouden.

Werkwijze

Er zal altijd eerst een intake gesprek plaatsvinden om de situatie te bespreken en vast te stellen of, en zo ja hoe coaching zou kunnen bijdragen. Dit intake gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Als op basis van dit gesprek wordt gekozen voor een coachtraject, dan zal worden gekeken hoe dat het beste kan worden vormgegeven. Er zal onder meer worden besproken of het kind actief zal worden betrokken of juist niet en of de coaching met een bepaalde regelmaat zal plaatsvinden of op de momenten dat u of het kind daar behoefte aan heeft. Coaching kan volledig online en/of telefonisch plaatsvinden of geheel of gedeeltelijk fysiek indien u in de regio Zuid-Kennemerland woont. Gaande het traject kan het een en ander altijd naar bevind van zaken worden aangepast. 

Kosten

De kosten van een coachtraject bedragen EUR 75,- per week, incl. BTW. In dit bedrag zit inbegrepen (telefonische of fysieke) begeleiding, adviezen, tussentijdse contact (via whatsapp of anderszins), eventueel ondersteunend materiaal en alle andere werkzaamheden in het kader van het coachtraject.