Privacy beleid van Happy Health

 

Als u in contact komt met Happy Health, kan het zijn dat Happy Health persoonlijke gegevens van u nodig heeft. In dit privacy beleid van Happy Health wordt uiteengezet welke gegevens worden verzameld, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe met uw gegevens wordt omgegaan. 

Over Happy Health

Happy Health is een coachpraktijk voor een gezonde leefstijl, een eenmanszaak opgericht door Florentine van der Schrieck, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Happy Health Box, KvK nummer 60655895. 

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer u contact opneemt via de website, telefonisch contact heeft of op een andere wijze in contact treedt met Happy Health, dan wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruikt Happy Health om de door Happy Health aangeboden diensten uit te kunnen voeren.

Als u deelneemt aan een Gecombineerde Leefstijl Interventie  (“GLI”) of anderszins gebruik maakt van één van de diensten van Happy Health, dan wordt in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt door Happy Health. Indien aangewezen – bijvoorbeeld bij coaching of deelname aan een GLI – zal ook uw geboortedatum worden verwerkt. Happy Health blijft uw gegevens verwerken zolang u gebruik maakt van de diensten van Happy Health. Deze gegevens worden bijgehouden in uw dossier en worden in een beveiligde omgeving bewaard. 

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

Happy Health verwerkt uw gegevens om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld om uw vragen adequaat te kunnen beantwoorden, uw deelname aan een GLI te optimaliseren of u anderszins te kunnen informeren en/of adviseren.  

Happy Health kan uw persoonsgegevens ook verwerken ten behoeve van eventuele marketing activiteiten (ook na beëindiging van een coachtraject) ten behoeve van haar eigen dienstverlening. Uw persoonlijke gegevens zullen daarbij uiteraard nimmer openbaar worden gemaakt. Voor zover Happy Health uw persoonsgegevens zou willen gebruiken voor eventuele marketing doeleinden, dan zal dit niet zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming gebeuren.

Happy Health verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij u daar van tevoren uw schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Hoe gaan we met uw gegevens om?

Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving waar alleen medewerkers van Happy Health toegang tot hebben. Deze gegevens worden in ieder geval gedurende de dienstverlening bewaard. Na afloop van de dienstverlening worden uw gegevens nog maximaal 7 jaar bewaard, dit in verband met de (mogelijke) bewaarplicht richting De Belastingdienst. 

Als u alleen interesse heeft getoond in de diensten van Happy Health, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard. Happy Health geeft of verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Inzage of wijzigingen?

U heeft altijd de mogelijkheid om uw gegevens in te zien. Indien u deze gegevens wenst te veranderen of te wijzigen, dan zal Happy Health aan uw verzoek voldoen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de door Happy Health geleverde diensten en de bestaande communicatie kanalen (waaronder de website van Happy Health). Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten

Happy Health attendeert u op het recht om te klagen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) en het recht op inzage van alle persoonlijke informatie die op een moment aan ons is verstrekt. 

Vragen?

Als u uw gegevens aan wilt passen, u zich uit de bestanden van Happy Health wilt laten verwijderen of een andere vraag/opmerking heeft, dan kunt u contact opnemen via florentine@vanderschrieck.nl of telefonisch (06-48500358).


 

Datum laatste bewerking: 12 november 2021