Het programma van CooL

Het programma van CooL duurt twee jaar en bestaat uit een basisprogramma (8 maanden) en een daaropvolgend onderhoudsprogramma (16 maanden). Alle bijeenkomsten worden op de coachlocatie van Happy Health gehouden (Clematislaan 18 in Aerdenhout) of een nader te bepalen locatie in de buurt.

De startdatum van de eerstvolgende groep is 9 januari 2022. Onderstaand treft u een globaal overzicht van het programma; de daadwerkelijke data waarop de individuele sessies en de groepssessies zullen plaatsvinden worden na aanvang van het programma in overleg vastgesteld.

Het basisprogramma (8 maanden)

Het programma vangt aan met het basisprogramma. Centraal hierin staat het aanleren van een gezondere leefstijl, waarbij de focus ligt op voeding, beweging en ontspanning. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het proces van gedragsverandering. Op deze manier kan worden toegewerkt naar een blijvend positief resultaat.

Het basisprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een individueel intakegesprek

- Individuele coachgesprekken

- 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur

- Een individueel eindgesprek

Het onderhoudsprogramma (16 maanden)

Na het basisprogramma start direct het onderhoudsprogramma. Hierbij ligt de focus op het behouden van de gezondere leefstijl en - waar mogelijk -  nog verdere verbeteringen doorvoeren.

Het onderhoudsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een individueel intakegesprek

- Individuele coachgesprekken

- 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur

- Een individueel eindgesprek

Meer weten?

Wilt u meer weten over CooL? Neem dan contact op via de contactpagina, er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.