Het CooL programma

Het programma van CooL duurt twee jaar en bestaat uit een basisprogramma (8 maanden) en een daaropvolgend onderhoudsprogramma (16 maanden). Alle bijeenkomsten worden op de coachlocatie van Happy Health gehouden (Wagenweg 252 in Haarlem).

Onderstaand treft u een globaal overzicht van het programma; de daadwerkelijke data waarop de individuele sessies en de groepssessies zullen plaatsvinden worden na aanvang van het programma in overleg vastgesteld.

Het basisprogramma (8 maanden)

Het programma vangt aan met het basisprogramma. Centraal hierin staat het aanleren van een gezondere leefstijl, waarbij de focus ligt op voeding, beweging en ontspanning. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de oorzaken van de huidige leefstijl. Met die kennis kan vervolgens worden toegewerkt naar een blijvend positief resultaat.

Het basisprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een individueel intakegesprek

- 2 individuele coachgesprekken

- 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur

- Een individueel eindgesprek

Het onderhoudsprogramma (16 maanden)

Na het basisprogramma start het onderhoudsprogramma. Hierbij ligt de focus op het behouden van de gezondere leefstijl en wordt gewerkt aan verdere verbeteringen.

Het onderhoudsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een individueel intakegesprek

- 2 individuele coachgesprekken

- 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur

- Een individueel eindgesprek

Meer weten?

Wilt u meer weten over CooL of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op via de contactpagina, er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.