Het programma van COOL

Het programma van COOL duurt twee jaar en bestaat uit een basisprogramma (8 maanden) en een daaropvolgend onderhoudsprogramma (16 maanden). Alle bijeenkomsten worden op de coachlocatie van Happy Health gehouden (Clematislaan 18 in Aerdenhout).

 

De eerstvolgende groep start op woensdag 1 september 2021 om 20:00 uur. Onderstaand treft u een globaal overzicht van het programma; de daadwerkelijke data waarop de individuele sessie en de groepssessies zullen plaatsvinden worden na aanvang van het programma in overleg vastgesteld.

Het basisprogramma (8 maanden)

Het programma vangt aan met het basisprogramma. Centraal hierin staat het aanleren van een gezondere leefstijl, ieder op zijn of haar eigen tempo en met inachtneming van ieders persoonlijke voorkeuren en omstandigheden.

Het basisprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een individueel intakegesprek

- 2 individuele coachgesprekken

- 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur

- Een individueel eindgesprek

Het onderhoudsprogramma (16 maanden)

Na het basisprogramma start direct het onderhoudsprogramma. Hierbij ligt de focus op het behouden van de gezondere leefstijl en - waar mogelijk -  nog verdere verbeteringen doorvoeren.

Het onderhoudsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een individueel intakegesprek

- 2 individuele coachgesprekken

- 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur

- Een individueel eindgesprek

Meer weten?

Wilt u meer weten over COOL, de vergoeding van de kosten daarvan, de inhoud van het programma of de opzet daarvan? Neem dan contact op via de contactpagina, er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.