Over de 'GLI'

Happy Health biedt ook de 'GLI' aan. GLI staat voor 'gecombineerde leefstijl interventie' en omvat zowel individuele coaching als groepscoaching. De GLI wordt sinds 2019 volledig vergoed vanuit de basisverzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risico. Er gelden wel een aantal deelnamecriteria. Deze criteria vindt u hier.

De GLI waar u aan kunt deelnemen heet 'Coaching op Leefstijl' ("CooL"). CooL is een coachprogramma van twee jaar en is gericht op gewichtsreductie door blijvende gedragsverandering. Niet alleen wat betreft voeding, maar ook wat betreft bewegen, ontspanning en/of slapen. Alle aspecten die in de weg staan aan het bereiken én behouden van een gezondere leefstijl, zullen worden aangepakt. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is voldoende motivatie om daadwerkelijke veranderingen door te voeren en zo het gewenste resultaat te kunnen behalen.

 

De coaching vindt plaats op de coachlocatie van Happy Health op de Wagenweg 252 in Haarlem. Voor een globaal overzicht van het programma klikt u hier.